Jelenlegi hely

2013. április

Megkezdték felkészülésüket az új doktoranduszok
A 2013 februári jelentkezések és a felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság meghallgatta a jelentkezőket és javaslatot tett a DIT részére hallgatói felvételekről. Az eredmények alapján javasolta
SZLIVKA Dániel
PUSKÁS Béla
VANDERER Gábor
KUDÁSZ Ferenc
KARÁSZI Zoltán
GICZI István
ZELE Balázs felvételét doktori képzésre. 
(DIT 7.sz. határozata)

2013. március

Felhívás konferenciára: IEEE 9th International Conference on  Computational Cybernetics

A konferencia honlapja:
http://conf.uni-obuda.hu/iccc2013/

2013. február

Az Egyetemi Doktori Tanács döntése alapján 2013 februártól hét Ph.D hallgató kezdheti meg tanulmányait a Biztonságtudományi Doktori Iskolában. Részükre február 4.-én tájékoztató előadással indult meg az első tanév. A hallgatók február végéig témavezetőik segítségével elkészítik egyéni kutatási terveiket, felveszik az első félévre betervezett tantárgyaikat és március elején megkezdik a tantárgyak lehallgatását.

2013. január 21.

A doktori képzésre jelentkezőket tájékoztatjuk, hogy a Felvételi beszélgetés időpontja: 2013. január 28. 15 órai kezdettel lesz a Népszínház utca 8. szám alatt (Bánki Kar épülete) az 1/144-ben.
A Felvételi Bizottság tagjai:
Elnök: Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár
Tagok: Dr. habil. Kovács Tibor egyetemi docens
Dr. Szűcs Endre egyetemi adjunktus
 

2012. december 12.

Megjelent a pályázati felhívás doktori (Ph.D) képzésre februári kezdéssel. Bővebb információ: http://news.uni-obuda.hu/articles/2012/11/16/az-obudai-egyetem-felvetelt...

2012. október 15.

A Biztonságtudományi Doktori Iskola Tanácsa ülést tartott. Rajnai Zoltán egyetemi tanár, az iskola vezetője áttekintette a törzstagok, témakiírók és oktatók feladatait, meghatározta a további feladatokat. A működéshez szükséges feltételek teljesülése érdekében pontosította a doktori.hu adatbázis frissítésében elvégzendő feladatokat, felhívta a figyelmet a MAB által meghatározott követelmények teljesítésére.

2012. szeptember 12.

A Biztonságtudományi Doktori Iskola doktori tanévnyitót tartott. A képzés a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon első ízben indul. A Doktori Iskola törzstagjai és oktatói, valamint felvett hallgatói tájékoztatást hallgattak meg a képzés rendszeréről, az elvárt minőségi képzés követelményeiről. A hallgatók egyéni kutatási terveiket szeptember ben témavezetőik irányításával készítik el, mely alapján megkezdik a doktori képzést.

2012. július 5.

A Doktori Iskola Tanácsa által kijelölt Felvételi Bizottság meghallgatta a doktori képzésre jelentkezőket, megvizsgálta jelentkezési dokumentumaikat és megtette javaslatát a képzésre történő felvételre. (Ennek anyaga a „Kapcsolódó hivatkozások” menüpontban található.) A képzésre 1 nappali ösztöndíjas, 2 levelező és 1 egyéni felkészüléses formában felkészülőt javasolt felvételre.

2012. június 5.

A Biztonságtudományi Doktori Iskola felvételi jelentkezési határideje lejárt. A jelentkezők benyújtott pályázati anyagait formai ellenőrzés után a Doktori Iskola Tanács (DIT) által kijelölt Felvételi Bizottsága kapja meg. A felvételi beszélgetés idejét a DIT 2012. június 28.-ra tűzte ki (a jelentkezők értesítést elektronikusan kapnak).

2012. április 05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Doktori képzésre az Óbudai Egyetem
Biztonságtudományi Doktori Iskolájába

Az Óbudai Egyetem rektora pályázatot hirdet a 2012 szeptemberétől kezdődő tanulmányi időszakra a Biztonságtudományi Doktori Iskola PhD doktori képzésére.

Az egyetemen folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely elsősorban a biztonságtudomány területén kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, tágabb értelemben pedig hozzájárul a tudományos elit és az oktatói utánpótlásához.

Oldalak

Feliratkozás ÓBUDAI EGYETEM Biztonságtudományi Doktori Iskola RSS csatornájára