Dr. Czifra Árpád

Czifra Árpád szakmai önéletrajza

Személyes adatok
Név: Czifra Árpád
Születési hely, idő: Vác, 1978. november 18.
Lakcím: 2682, Püspökhatvan, Kertsor utca 12.
Munkahely: Óbudai Egyetem
Munkahely címe: 1034, Budapest, Bécsi út 96/B
Telefon / fax: +36-1-666-5391/+36-1-666-5484
Email: czifra.arpad@bgk.uni-obuda.hu
Állampolgárság: magyar

Szakmai pályafutás
2005-          Óbudai Egyetem (ÓE), Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (BGK)
2015 –                    intézetigazgató, Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet (GBI)
2015 –                    mechanika szakcsoport vezető
2011 –                    egyetemi docens
2008 – 2010        főiskolai docens
2005 – 2008        adjunktus

2001-2005   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Gép- és Terméktervezés
Tanszék
2002 – 2005        doktorandusz
2001 –2002          tanszéki demonstrátor

Tanulmányok
2002-2005   BME, Gépészmérnöki Kar, Ph.D. képzés, 2007, PhD fokozat (oklevélszám:1676-PhD)
1997-2002   BME, Gépészmérnöki Kar, Okl. Gépészmérnök (oklevélszám: PT D 001758, 55/2002)

Tanulmányutak:
2004           Karlsruhe Institute of Technology, 1 hónap
2002           Karlsruhe Institute of Technology, 1 hónap

Szakmai elismerések, ösztöndíjak
2012             „Az év kutatója 2011” díj az Óbudai Egyetemen
2009             Metrology and Properties of Engeenering Surfaces 2009, Best Poster Award
2008             Dékáni dicséret, Budapesti Műszaki Főiskola, BGK
2006             „Az év fiatal kutatója 2005” díj a Budapesti Műszaki Főiskolán
2005             GTE Műszaki Irodalmi Díj
2002             Köztársasági Ösztöndíj
BME Kari Ösztöndíj
1997             Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 2. helyezés
Országos Műszaki Tanulmányi Verseny 2. helyezés

Nyelvi ismeretek
Angol nyelv: előadói szint (középfokú nyelvvizsga oklevélszám: 059025, 044469)
Német nyelv: alapszint (alapfokú nyelvvizsga oklevélszám: 523722)

Egyéb képesítések
Festo Didactic E311, H511 és P511 szakképesítés
Gyakorlott számítógépfelhasználói ismeretek: irodai szoftverek (MSOffice), 3D modellező rendszerek
(ProE), végeselem rendszerek (COSMOS), grafikai szoftverek (PaintShop)

KUTATÓI TEVÉKENYSÉG                                                                           

Kutatási szakterületek:
1998-                     Felületi mikrotopográfia mérés- és kiértékeléstechnikája.
2002-                     Súrlódó felületek mikro- és nano-szintű mikrotopográfiai vizsgálata.
2004-                     Kopási folyamatok mikrotopográfiai szempontú elemzése.

Jelentősebb kutatómunkák
2012-2014     TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR:     Kritikus    infrastruktúra    védelem,    Felületminőség, résztvevő kutató
2011               ÓE, kutatási pályázat: Működéshez optimált mikrotopográfiák tervezése és gyártása, vezető kutató
2005-2009    KRISTAL,   Knowledge-based   Radical   Innovation   Surfacing   for   Tribology   and
Advanced Lubrication, EU 6 Integrated Projekt, résztvevő kutató
2007-2008    Magyar-Szlovák  TÉT  együttműködés:  Szerszám  viselkedésének  és  a  felület minőségének vizsgálata CBN és kerámia lapkákkal történő keményesztergálás esetén,
részvevő kutató
2003-2007    OTKA  T  043151,  Kapcsolódó  felületpárok  mikro-topográfiájának  statisztikai feldolgozása és kölcsönhatásuk elemzése kopási folyamatokban, résztvevő kutató
2005-2006    Magyar-Szlovák     TÉT      együttműködés:    A      felület     jellege     a      szerszám
teljesítőképességének szabványos vizsgálatakor, résztvevő kutató
2004-2005     MÖB-DAAD 7., Magyar-Német Kutatócserék: A felületi érdesség hatása kerámia-acél súrlódó rendszerek érintkezési viselkedésére és tönkremenetelére, résztvevő kutató
2001-2004    OTKA  T  034746,  Kopási  mechanizmusok  modellezése  kompozit-fém  és  fém-fém
csúszópárok esetében, résztvevő kutató
1998-2001     OTKA T 026117 A felületi topográfia 3D-s vizsgálatának, kiértékelési technikáinak kidolgozása a megmunkálás során kialakuló felületek, illetve az egymással kapcsolódó felületpárok tribológiai kölcsönhatásának elemzésére, résztvevő kutató

Ipari projektek
2014             Menetes kapcsolatok felületei érdességmérése (Knorr-Bremse)
2014               Vasúti    járműkísérletek    során    kerék    és    sín    érdességmérése    (Knorr-Bremse), projektvezető
2013             Tömlők belső felületén fellépő kopási mechanizmusok elemzése (Contitech)
2013               Felületbefejező  megmunkálások  hatása  alkatrészek  felületi  minőségére  (EcoMIM), projekt vezető
2012             Golyósorsók felületi minőségének vizsgálata (Power Belt)
2011             A fékberendezések vízállósága (Knorr-Bremse)
2008-2011    Autóipari alkatrészek felületvizsgálata (Visteon)
2008             Súrlódási tényező változásának vizsgálata polimer felületeken (Bosch)
2008             Turbófeltöltő lapátok felületvizsgálata (AFT Europa Kft.), projekt vezető

Kutatói műszaki alkotások
2007               OE,  BGK  –  BME,  GT3  közös  fejlesztésű  súrlódásos  kopásvizsgáló  berendezés üzembevételi,   tesztmunkáinak   felügyelete   irányítása,   továbbfejlesztési   javaslatok
kidolgozása

Tudomány szervezés
2015 –           MTA, Gépszerkezettani Tudományos Bizottság, Tribológiai Albizottság, titkár
2014 –           MTA Köztestületi Tag
2012 –           Gépipari Tudományos Testület tagja
2010 –           Kutatók éjszakája, ÓE, BGK Mikrotopográfiai labor programjának szervezése, vezetése
Acta Polytechnica Hungarica, Estonian Journal of Engineering, Surface Topography: Metrology and
Properties, folyóiratok rendszeres bírálója

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG                                                                                     

BSc képzés
2014 –           Gépelemek tribológiája, előadó
2013 –           Mechanics I. (angol nyelvű képzés), előadó
2012 –           Mechanika I., Mechanika II. Mechanika III., előadó
2011 –           Mechanizmusok elmélete, előadó
2007-            Mechanizmusok elmélete, gyakorlatvezető
2005 –           Mechanika I., Mechanika II. Mechanika III., gyakorlatvezető
2005 –           Géprajz, gépelemek II., Géprajz, gépelemek III., gyakorlatvezető

MSc képzés
2009 –           Mechatronikai szerkezetek, előadó
2011 – 2013  Tribológia, gyakorlatvezető (BME)
2007 – 2008  Mechanika, előadó (Mérnöktanári képzés)

PhD képzés
2012 –           Méréstechnika, előadó (ÓE, Biztonságtudományi Dokt. Isk.)

Oktatás fejlesztés, szervezés
2014             Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, Vizsgabizottsági Tag
2014             Gépelemek tribológia tárgy tananyagának kidolgozása
2012 –           CEEPUS, CIII-PL-0701-03-1415, Engineering as Communication Language in Europe, helyi hálózati koordinátor
2012-2014    TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0054.  Elektronikus  tananyagfejlesztés:  Mechanika  I.,
Mechanika II., Mechanika III., munkacsoport vezető
2010-2011    TÁMOP–4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0029.        Elektronikus          tananyagfejlesztés: Méréstechnika, munkacsoport vezető
2010 –           ÓE, BGK, Online Tanulmányi Verseny, szervezőbizottsági tag
2010             Mechatronikai szerkezetek tárgy tananyagának kidolgozása
2007             Mechanika (mérnöktanári MSc) tárgy képzési tanterv kidolgozása (Dr. Goda Tiborral)

Egyéb oktatói tevékenység
PhD hallgatók témavezetése (elmúlt 10 évben 2 fő)
PhD Bizottsági tagság (ÓE, Bizt. Tud. D. I.; BME, Pattantyús-Á. G. Gép. Tud. D. I.) Diplomamunkák és szakdolgozatok témavezetése (elmúlt 10 évben 26 fő) Diplomamunkák és szakdolgozatok bírálata
TDK munkák témavezetése (elmúlt 10 évben 16 fő)
2015, Nagy Viktor, OTDK, Különdíj

Budapest, 2015. 09. 11.

………………………..

Czifra Árpád

Publikációk összesítése az MTMT adatbázis alapján, az OTKA követelményeinek figyelembe vételével.

Tudományos közlemény típusamagyar nyelvűhazai kiadáskülföldi kiadásÖssz esen
Összesen49231789
Folyóiratcikk277842
ebből SCI/WOS-ban  33
ebből SCI/WOS-ban, első szerző  33
ebből SCI/WOS-ban, utolsó szerző    
Könyv    
ebből monográfia, kritikai kiadás, forráskiadás    
Könyvrészlet    
Egyéb konferenciaközlemény2116946
Oltalmi formák    
Egyéb1  1

Tudománymetriai adatok

Tudománymetriai adatokAz utolsó 10 évbenÖsszesen
Független hivatkozások5154
Független hivatkozások a SCI/WOS és Scopus adatbázisokból88
Impakt faktor az utolsó 5 évben4.173