Dr. Estók Sándor

Név:                               Estók Sándor

Született:                       1952. augusztus 24. Tornyospálca

Családi állapot:             Nős

Gyermekei:                   Andrea, Dániel

Iskolai végzettsége:       Egyetem

Diploma:                        Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola (1974)közgazdász
Katonai Szállítási és Hadtáp Akadémia (1984)

Kereskedelmi és Vendéglátó Főiskola (1991szakközgazdász ZMNE Hadtud. Doktori Iskola (Hadtudomány, Logisztika  PhD)

Tudományos közéleti tevékenység
Tagság szakmai szervezetben:

Magyar Logisztikai Egyesület, Észak-Alföldi Régió Régióigazgató (2002 –

TRANZIT Az Üzleti Élet. A Logisztika és a Szállítmányozás szakmai lapja szerkesztő bizottsági tag. (2006 – 2009)   

Magyar Repüléstörténeti Múzeum Alapítvány Kurátor (1993 – 2003)
Tíz éves munka eredménye a Repüléstörténeti Múzeum kialakítása

Magyar Repüléstörténeti Társaság (1994 – 2003)

Katonai pályahorizont – beosztások:

1974 – 1976               Szabadszállás Harckocsi ezred, tervező szervező tiszt

1976 – 1980               Tata Rakétaosztály, hadtáphelyettes

1980 – 1984               Budapest ZMNE nyelvi előkészítő 1 év
Katonai Szállító és Hadtáp Akadémia

1984 – 1985               Tata Harckocsi hadosztály Hadtáp törzsfőnök

1985 – 1989                Szombathely Gépesített lövészdandár Hadtáphelyettes

1989 – 1991                Szolnok Kilián György Repülőműszaki Főiskola Hadtápfőnök

1989 – 1991              Szolnok Kereskedelmi és Vendéglátó Főiskola
levelező  hallgatója

1991 – 1994                Szolnok Repülőtiszti Főiskola Anyagi – Technikai Főnök

1995 – 1999                Szolnok Repülőműszaki Intézet Gazdasági Igazgató helyettes, gazdasági osztályvezető, 

2000 – 2004                Budapest ZMNE Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási és Pénzügyi osztályvezető

2004 – 2006                Budapest ZMNE MEIG Oktatásbiztosító osztály
osztályvezető helyettes

2006. 12.31.                Budapest ZMNE OBO főtiszt. – Nyugdíjba vonultam

2006-tól –                   Heller Farka Főiskola; Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Logisztika szakirány előadó, oktató

A tudománnyal való találkozásom a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán volt, ahol hallgató koromban aktívan részt vettem a tudományos diákköri munkában több  szakterületen. Ebben az időszakban érdeklődésem felkeltette a budapesti tudományos élet, amelynek előadásait rendszeresen hallgattam és ezt a mai napig is szívesen megteszem.
Az első tiszti beosztásaimban megismerkedtem a katonai szervezetek gazdálkodásának és működésének gyakorlati kérdéseivel.
A későbbiekben a hadosztály törzs hadtáp versenyeinek szervezésében irányításában is részt vállaltam. Ebben az időben már az elméleti kérdések kidolgozása, előadások megtartása, továbbképzések szervezése feladataiban is részt kaptam. A hadtáp tisztek és tiszthelyettesek kiképzésében óraadóként több alkalommal is meghívtak. Mint hadtáp törzsfőnök személyesen készítettem el a magasabb egység hadtáp működési szabályzatát és a szükséges szabályozó biztonsági és működési előírásokat. A beosztásaimban sok hadtáp és anyagi tisztet megtanítottam és segítettem nekik abban, hogy megértsék és tudják alkalmazni a mindennapok gyakorlatában az ellátás, biztosítás, működtétés és kiszolgálás rendszereit.
A Szolnoki Repülőtiszti Főiskolán több éven át részt vettem a NATÓ törzstiszti tanfolyamok előkészítésében, szervezésében, biztosításában és irányításában 2000 – 2003 között.
A főiskolai hallgatókkal, mint óraadó tanár Szolnokon kerültem kapcsolatba.  Többször voltam gazdasági, logisztikai, pénzügyi témájú diplomamunkák, szakkonzulense és bírálója.
Az utóbbi 15 évben több mint 370 gazdasági, logisztikai szakos főiskolai hallgató írt közreműködésemmel diplomamunkát, és közgazdász logisztikus diplomát szerzett.
Hazai környezetben megismertem a főiskolák oktatási rendszereit, lehetőségeit és problémáit. Most is több felsőoktatási intézményben dolgozom a nemzetközi és a modern logisztika tudomány ismereteinek átadásában. Mindezek mellett rendszeresen igyekszem a logisztika elméleti és gyakorlati kérdéseivel is foglalkozni. Kedvenc témám közé tartozik az ellátási lánc és az értéklánc, problémakörének feltárása, majd annak megismerése és alkalmazása, nagy regionális vagy intermodális logisztikai szolgáltató működési környezetében.
Katonai munkámat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Gazdasági Főigazgatóság és Műszaki Ellátási Igazgatóság vezető és irányító beosztásaiban töltöttem. Ekkor már olyan gondolatok érlelődtek bennem, hogy az életemben eddig felhalmozott bőséges tapasztalatot és tudást rendezzem, tudatosan felkészítsem magam egy más jellegű küldetésre. Jelesűl arra, hogy a jövőben a rendvédelmi szervek munkatársai részére a tudásomat át tudjam adni. A polgári egyetemeken a modern logisztika tudományát magas szinten legyek képes művelni és átadni a hallgatóknak, valamint a vállalkozói szférának és a társadalmi élet szervezeteinek az interdiszciplináris logisztika elméletéti és gyakorlati alkalmazását. Új lehetőségeket tárjak fel a magyar gazdaság eredményei és sikerei elérése érdekében. Másrészről ezzel a tevékenységemmel élve feltegyem eredményes és értékes katonai polgári oktatói pályámra a koronát a Doktori Iskola elvégzésével.
A PhD fokozat megszerzése után megpályáztam az MLBKT által meghirdetett Logisztikai Magiszter címet, amelyet elnyertem.
Az életem jövőbeli horizontján folytatom kutatásaimat a XXI. század logisztikája lehetőségeinek feltárásával és alkalmazásával. A lehetőségek kiszélesedésével a logisztikát igyekszem a 4. dimenzió környezetében is értelmezni. Az Űrlogisztika működési lehetőségei fejlesztéséhez a tőlem telhető módon igyekszem hozzájárulni. A harmadik terület a megújuló energiák, biztonságtudományi rendszerek-, és technikai rendszerek logisztikájának és fejlesztésének kérdései feltárása és új  tudományos eredmények elérése és a gyakorlatban való alkalmazása.