Dr. habil. Kerti András

E‐mail cím: kerti.andras[ @ ] bgk.uni-obuda.hu
Telefonszám: +36-30-559 1890
Legmagasabb tudományos fokozata: PhD
• A tudományos fokozat tudományága: Hadtudomány
• A tudományos fokozat megszerzésének éve: 2010
• A tudományos fokozatot adó intézmény megnevezése: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Jelenlegi munkahely(ek)/beosztás(ok):Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
beosztás: adjunktus
Doktori témavezetői tevékenysége során
• eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma: 4
• ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma: 1
• ezek közül fokozatot szerzettek száma: 0
Jelenlegi kutatásainak tudományága: katonai műszaki tudományok, hadtudomány
Kutatási terület: Információbiztonság, közfeladatot ellátó szervezetek információbiztonsága.
Internetes hozzáférési link a teljes publikációs listához:
http://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10025955
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ISMERTSÉG ÉS ELISMERTSÉG:
• Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium igazgatója
• 2006 óta nemzetközi kutatási projektekben szakterületéhez kapcsolódóan
folyamatosan részt vesz.
• A hazai tudományos életben éves rendszerességgel részt vesz a „KOMMUNIKÁCIÓ-COMMUNICATION” nemzetközi szakmai tudományos konferencia szervezőbizottságának munkájában.
• A „KOMMUNIKÁCIÓ-COMMUNICATION” nemzetközi szakmai
tudományos kiadvány szerkesztőbizottságának tagja,
• A HÍRVILLÁM/SIGNAL BADGE nemzetközi tudományos szakmai
periodikum Szerkesztő bizottság tagja