Dr. Vasvári Ferenc

Dr. Vasvári Ferenc PhD, OE, Biztonságtudományi Doktori Iskola témavezető.

Ny. mérnök ezredes, c. egyetemi docens, komplex biztonságtechnikai szakember.

Budapest, 1939. 08. 31. 1958, Bp., Gimn. érettségi, 1961 Tiszti Iskola, gépjármű technikus. 1971 BME Gépészmérnök, járműgépész, 1973 BME Hálótervezési módszerek alkalmazása, 1978 BME dr.-i cím Gépjárművek megbízhatósági vizsgálata. 2001 USA Risk management Course Bp. tanfolyam, 2002. ZMNE PhD fokozat odaítélése a Reálfolyamatok kockázatértékelési módszerei c. témában, szerzői jogdíjjal elismert Módszertani Útmutató kiadvánnyal. Katonai. Logisztika szakfolyóirat „Biztonságtechnika” rovat szerzője, szerkesztője, lektora, vezetője 9 évig. 1986-ban 8 újítására, 2 szabadalmára „Kiváló Újító” cím. 1978 Honvéd Vezérkar Nemzetközi Együttműködési Osztály szabványosítási kiemelt tud. főmunkatársa. 1989 MH Munkabiztonsági Oszt. vezető, 1988-98 igazságügyi szakértő. 1995 MH Biztonságtechnikai Hivatal elsőfokú hatósági jogkörű vezetője. Honvédelmi min. disztőrrel jutalmazta. Nyugdíjazását követően, 1998-tól ZMNE oktató, többszöri konzulens, adjunktus, c. egy. -i docens. A ZMNE Szabványosítás Op. Koord. Biz. Tag. A ZMNE PhD Dr.-i Bíráló Biz. tag, titkár, opponens, összesen 12 alkalommal. Hazai egyetemeken, tud. fórumokon előadó. Részvétel a Biztonságtudományi Világkongresszuson (1992, Bp.). Biztonságtudományi ismeretek c. ZMNE egyetemi jegyzete, 2004. HM Módszertani Útmutató a munkahelyi kockázatok értékelésére. 2003), 12 címszó a Hadtudományi Lexikonban, NATO kifejezések és meghatározások ZMNE 2003, 108 címszó a Katonai Lexikonban 2004, 26 kutatási publikáció tud. szaklapokban. A NKE három karának (3 laboratóriumának és kabinetjeinek, gyakorlati területeinek Biztonságirányítási Rendszerének tanulmányozása, publikálása. 

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Témakiírója 2 témában, Témavezetője 1 témában.

Tagságok: Gépipari Tud. Egyesület Gépjármű szakosztály, Hadtudományi Társaság, Haditechnikai Klub, HASE Sport Egy. Elnökségi tag 12 évig, Túra Evezős Szakosztály Vezető   NyT.: orosz középfok, angol: alapfok. E-mail: vasvarif@t-online.hu