Prof. Dr. Lukács László ny. mk. alezredes

Elérhetőség
Mobiltelefon: +36 30-738-6427
e-mail: llukacsv@gmail.com

Személyes adatok
Születési idő:                 1954. 10. 22..
Születési hely:                Budapest
Édesanyja neve:            Bánfalvi Éva
Jelenlegi munkahelye:  nyugdíjas                      
Beosztása:                     ny egyetemi tanár
Családi állapota:            Nős, 2 gyermekes

Tanulmányok:

1969 – 1973:   Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskola (Eger)
1973 – 1977:  Kossuth Lajos Katonai Főiskola (Szentendre), műszaki útépítő üzemmérnök szak, műszaki (útépítő mérnök diploma)
1982 – 1984:   Budapest Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Útépítő szakos mérnök tanár szak
1987 – 1990:  Kujbisev Katonai Műszaki Akadémia, Moszkva, Hadműveleti-harcászati képesítésű műszaki tiszt
1992-1995:  Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, doktori levelező képzés (hadtudomány kandidátusa diploma, CSc.)
2000: habilitált doktori cím a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, a humanitárius aknamentesítés problémáival foglalkozó szakmai vitát és előadást követően

Szakmai életút:
1977 – 1979:   MN 4980. 1. Önálló Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj, 2. Aknakutató század szakaszparancsnok, Budapest,
1979 – 1986:   Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Műszaki szaktanszék, robbantás-műszaki zárás oktató, Szentendre,
1990 – 1991:   Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Műszaki tanszék, műszaki zárás oktató, Budapest.
1991 – 1993:   Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Műszaki tanszék, egyetemi tanársegéd (műszaki zárás oktató), Budapest.
1993 – 1996:   Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Műszaki tanszék, egyetemi adjunktus (műszaki zárás oktató), Budapest
1996 – 1997: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Műszaki tanszék, egyetemi docens (műszaki zárás oktató), Budapest
1997 – 1998:   SFOR Magyar Műszaki Kontingens, parancsnokhelyettes, Okucani (9 hónap)
1998 – 2000:   Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Vezetés- és Szervezéstudományi Kar, Műszaki tanszék, tanszékvezető, egyetemi docens, Szentendre
2000 – 2008:   Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, Építőmérnöki Tanszék, majd Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Katonai Műszaki tanszék, tanszékvezető, egyetemi docens, Budapest
2008 – 2010: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Katonai Műszaki tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
2010 – 2013:   Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, majd Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi tanár

 Nyelvismeret:

Orosz nyelv:     katonai szakmai anyaggal felsőfokú „C” típusú állami nyelvvizsga
Angol nyelv:     „STANAG 3,3,3,3” típusú nyelvvizsga

Kitüntetések:

Katonai:
1982:   Haza Szolgálatáért Érdemjel bronz fokozata
1986:  Haza Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozata
1998:  I. Osztályú Szolgálati Jel
1998:   Tiszti Szolgálati Jel II. fokozata 25 év után
2000:   Békefenntartásért Szolgálati jel
2007:   Tiszti Szolgálati Jel III. fokozat 30 év után
2007:  Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjel

Polgári:
1998: Építéstudományi Egyesület (ÉTE) Érdemérem
1998: Deto Prím kitüntetés – ÉTE Robbantástechnikai szakbizottság
2002: Alpár Ignác Díj (ÉTE)
2003: ZMNE Bolyai János Katonai Főiskolai Kar – Bolyai Kard
2004: ZMNE Bolyai János Katonai Főiskolai Kar – Bolyai Emlékgyűrű
2006: Szlovák Robbantástechnikai Egyesület (SSTVP) Érdemérem
2010: Weindl Gáspár Díj (Magyar Robbantástechnikai Egyesület)
2010: „Diplom Uznania” Oklevél (Szlovák Robbantástechnikai Egyesület.
Egyéb adatok:
1998 – 2002: Építőmérnöki alapszak felelőse;
2009-2014: Műszaki és katasztrófavédelmi tudományos-szakmai műhely megalakítója, vezetője
2002 – 2010: Had és Biztonságtechnikai Mérnöki Alapszak (BSc.), Műszaki, Katasztrófavédelmi és Közlekedési Szakirány felelőse
2000-2014: Katonai Műszaki Doktori Iskola alapító tagja, törzstagja (2007-től), a Katonai műszaki infrastruktúra tudományszak (tudományterület) alapítója, vezetője
1991-2013: Műszaki Katonai Közlöny (MHTT Műszaki szakosztály ISSN számos folyóirata) ötletadója, főszerkesztője.
2004-től: a Magyar Robbantástechnikai Egyesület alapító tagja, megválasztott alelnöke, 2007-2010. között elnöke, majd tiszteletbeli elnöke.

Oktatási és tudományos tevékenység: 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Műszaki és Katasztrófavédelmi Tanszékszak, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műszaki szakcsoport egyetemi tanáraként, a robbantástechnika és a műszaki zárás (aknatelepítő és –mentesítő műveletek) oktatása, kutatása. Alap, mester és PhD képzések, továbbá kutatás tervezése, szervezése, irányítása. A Katonai Műszaki Doktori Iskola, Katonai műszaki infrastruktúra tudományterület vezetése. A Műszaki és katasztrófavédelmi tudományos-szakmai műhely vezetője. Tananyagok kidolgozása, hallgatói szakdolgozatok, diplomamunkák konzulensi, bírálói feladatainak ellátása. Részvétel doktori eljárásokban. A TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások projekt keretében, az „Építmények védelme, megerősítése robbantásos cselekmények ellen”, valamint a „Nagy energia sebességű alakítások in situ alkalmazása – robbantásos fémmegmunkálás” alprogramok vezetője (2012-2013).

Tudományos kutatási területek (témavezetés):
Robbantástechnika, aknaharc és az ehhez kapcsolódó szakterületek (humanitárius aknamentesítés, terrorista robbantások elleni védelem, robbantásos fémmegmunkálás és -alakítás) oktatása és kutatása a katonai felsőoktatásban 1979-től

Doktori képzés:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=6462

Tudományos publikációk:

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001601