Prof. Dr. Rajnai Zoltán

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE

Születési dátum: 1962. 12. 21.

E‐mail cím: rajnai.zoltan [ @ ] bgk.uni-obuda.hu

Telefonszám: +36-1-666-5401
Mobil: +36-30-445-1103

Legmagasabb tudományos fokozata: PhD

  • A tudományos fokozat tudományága: Hadtudomány
  • A tudományos fokozat megszerzésének éve: 2001
  • A tudományos fokozatot adó intézmény megnevezése: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Habilitáció éve: 2006

  • A „dr. habil.” címet adó intézmény megnevezése: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Jelenlegi munkahely(ek)/beosztás(ok):Óbudai Egyetem
beosztás: egyetemi tanár

Doktori témavezetői tevékenysége során

  • eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma: 14
  • ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma: 8
  • ezek közül fokozatot szerzettek száma: 3

Jelenlegi kutatásainak tudományága: katonai műszaki tudományok, hadtudomány

Kutatási terület: minősített időszakok kommunikációs hálózatainak
biztonsága, kritikus infrastruktúra védelme, információbiztonság

Internetes hozzáférési link a teljes publikációs listához:
http://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001163

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ISMERTSÉG ÉS ELISMERTSÉG:

  • 1993 óta tagja a 
    Hírközlési és Informatikai Tudományos

Egyesületnek (HTE), valamint az AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Assotiation)
Nemzetközi Katonai Kommunikációs és Elektronikai Egyesületnek,
• a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület tagja
• A HTE-Zrínyi Csoport tagja, 2004-2006 között vezetője
• 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja.
• A Bolyai János Honvéd Alapítvány kuratóriumának tagja
• Puskás Tivadar Műszaki Szakkollégium alapítója
• 1999 óta nemzetközi kutatási projektekben szakterületéhez kapcsolódóan
folyamatosan részt vesz.
• 2000-2008: A THALES céggel a Magyar Honvédség tábori
kommunikációs hálózatának kialakítási lehetőségein dolgozott.
 Kutatási
eredményeit a hazai és nemzetközi szakmai élet ismeri és elismeri, e
területen több tanulmány készítését végezte a Magyar Honvédség részére,
felkérésre.
• Az Alcatel-Lucent céggel közös kutatás-fejlesztési (K+F+I)
projektjében vizsgálatokat és kutatásokat vezet a védelmi szféra részére
igénybe vehető kommunikációs szolgáltatások biztosítása
témakörben.
Kutatási eredményeik közös szakmai bemutatóját nagy érdeklődés mellett
2008. decemberében ismertették, melynek gyakorlati megvalósítása
folyamatban van a Magyar Honvédség, a Rendőrség és az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére.
• A Magyar Villamos Művek felkérésére, velük együttműködve új
technológián (WiMAX) alapuló, a védelmi infokommunikációs hálózatok
kialakítása
 témakörben dolgozó K+F+I kutatócsoport vezetője,
• az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa 2006-2009
között, kutatómunkájának lezárásaként kiemelkedő eredményeiért Bolyai
János plakettet kapott

• Hazai szakmai elismertségét fejezi ki, hogy szakértőként vezette a Magyar
Honvédség és az ERICSSON cég közös kutatás-fejlesztési projektjét
Vezetésirányítást támogató kommunikációs szoftverek fejlesztése” témakörben,
• felkérésre részt vett a Magyar Honvédség URH rádiócsaládjainak kiválasztására létrehozott tenderbizottság technikai szakbizottságának szakértője.
• Felkérésre a NATO-szabványú konténerek beszerzésére létrehozott tenderbizottság szakértőjeként vett részt a műszaki követelmények kidolgozásában.
• A Magyar Honvédség felkért szakértőjeként TV-interjút a digitális harcászati rádiók alkalmazhatósága témakörben.
• Felkérésre a „Tábori vezetés-irányítási rendszer
szoftverbeszerzési tendereljárás szakértője, melynek során a Magyar Honvédség NATO-kompatibilis C2 (vezetés-irányítási) szoftvercsaládot
vásárolt.
• 2009. Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület a felsőoktatásban
végzett munkájáért Aranyjelvénnyel tüntette ki
• A hazai tudományos életben éves rendszerességgel vezeti és
irányítja a „KOMMUNIKÁCIÓ-COMMUNICATION” nemzetközi
szakmai tudományos konferencia szervezőbizottságának
 munkáját.
• A „KOMMUNIKÁCIÓ-COMMUNICATION” nemzetközi szakmai
tudományos kiadvány szerkesztőbizottságának elnöke,
• A HÍRVILLÁM/SIGNAL BADGE nemzetközi tudományos szakmai
periodikum felelős kiadója
• 2011. Puskás Tivadar díj -a Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület a felsőoktatásban és a hallgatók szakmai képzésében végzett
munkáját díjazta
• nyolc alkalommal kapott állami kitüntetést

(Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok:)
1996: KHVM Fejezeti kezelésű alapprogramok pályázat
2000: FEFA 2379 (Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogramok) pályázat
2000: KHVM Fejezeti kezelésű alapprogramok 6/2000 pályázata
2000: Hírközlési Főfelügyelet 2/2000/A pályázata
2004: Komplex távközlési oktatási szakkabinet-rendszer kialakítása (Közlekedési,
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium)
2005: NATO Tudományos Konferencia Alap – Nemzetközi Tudományos
Konferencia szervezőbizottságának elnöke (francia nyelven
„OTAN pour et contre – NATO Pro & Kontra”) címmel.

(Egyéni nyílt és jeligés nyertes tudományos pályázatok:)
• 1999: Nemzetközi kutatás-fejlesztési pályázat – Franciaországi kutatási ösztöndíj
• 2000.-a hallgatók tudományos diákköri és kutatási tevékenységének segítésére a Hallgatói Kollégiumban Tudományos Diákköri (számítástechnikai) kabinetet pályázat projektmenedzserei (Felsőoktatási Fejlesztési Alapprogramok- FEFA2379), mely ma is a diákköri kutatások segítését és informatikai szolgáltatások igénybe vételét biztosítja.
• 2001: Távközlési szolgáltatások követelményei minősített időszakban –
Hírközlési Főfelügyelet
• 2006: Magyar Tudományos Akadémia – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (3
éves) – 2007: Nemzeti Hírközlési Hatóság – Távközlési szolgáltatók védelmi célú
felkészítése
• 2008: Magyar Rendészettudományi Társaság pályázata – A továbbképzési
rendszer korszerűsítése témakörben
• 2008: Innovációs Alap – Védelmi célú stacioner hálózatok fejlesztési lehetőségei

Nemzetközi ismertség, elismertség:
• 2007-2011: a COMMIT francia-magyar nemzetközi tudományos (K+F+I) projekt magyarországi programigazgatója
• 2008-2011: vendégoktató Franciaországban a Rennes-i Katonai
Műszaki Főiskolán
• 2005: a francia magyar katonai felsőoktatási együttműködésben végzett munkájáért a Francia Köztársaság honvédelmi minisztere „Nemzetvédelemért Érdemérem Arany fokozatával” tüntette ki.
• 2011. A Francia Köztársaság elnöke a felsőoktatási és tudományos
kutatások területén végzett nemzetközi munkásságáért „Nemzeti
Érdemrend
” kitüntetést adományozott.