Prof. Dr. Szlivka Ferenc

Születési dátum: 1953. 10. 20.
E‐mail cím: szlivka.ferenc@bgk.uni-obuda.hu

Telefonszám: +36 1 666-5322

 
 Legmagasabb tudományos fokozata: CSc 
A tudományos fokozat tudományága: Műszaki tudomány, 
A tudományos fokozat megszerzésének éve: 1994
A tudományos fokozatot adó intézmény megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 
Habilitáció éve: 2007
• A „dr. habil.” címet adó intézmény megnevezése: Szent István Egyetem
Jelenlegi munkahely(ek)/beosztás(ok):Óbudai Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola
beosztás: egyetemi tanár, 
Doktori témavezetői tevékenysége során
• eddig vezetésére bízott doktoranduszok száma: 3
• ezek közül abszolutóriumot szerzettek száma: 2
• ezek közül fokozatot szerzettek száma: 2
Jelenlegi kutatásainak tudományága: agrárműszaki tudományok, gépészeti tudományok
Kutatási terület: Áramlástan, Áramlástechnikai gépek, Axiális ventilátorok, Szél- és Vízturbinák, Kémények biztonsági problémái, Légellátó hálózatok biztonsági problémái
Tudománymetriai adatok:
• összes szakmai közlemény száma: 134
• összes idegen nyelvű közlemény száma referált folyóiratokban: 21
• a legjelentősebbnek tartott 10 közlemény együttes impakt faktora: 1,704
•szabadalmi oltalmak száma:13
•felsőoktatási tankönyv 10
Internetes hozzáférési link a teljes publikációs listához:
https://vm.mtmt.hu/www/index.php#
Elismerés szakmai, társadalmi munkáért:
1975, 1976, 1977-ben (háromszor) „Népköztársasági Ösztöndíjas”
1977-1979 Tudományos Továbbképző Ösztöndíj
Rektori dicséret TDK konzulensi tevékenységért, és OTDK szervezéséért (1986)
1990, 1991, 1994 Dékáni Dicséret Kari TDK titkári munkáért
1999-2002  Széchenyi Professzori Ösztöndíj
Elnyert hazai és nemzetközi pályázatok:
1991: OTKA  (836) 5-331 BME pályázat
1995 OTKA T- 016950  BME 21780
2005 GVOP 3.3.1.-05/1-2005-05-0074/3.0 pályázat
2005: GVOP 3.3.1.- TST 2005/05-012 pályázata

Részvétel szakmai és tudományos szervezetekbe

 • Gépipari Tudományos Egyesület                              Tag
 • TDK és OTDK titkár

A BME-n hat éven keresztül TDK-titkár voltam. Az 1984-es OTDK Műszaki Szekcióját bonyolítottuk le.

 • Kéményjobbítók Országos Szövetsége                     Albizottsági titkár
 • Országos Szélenergia Bizottság                                Alapító Tag
 • MTA Agrárműszaki Bizottság                                  Tag
 • Műszaki Doktori Iskola, SZIE                                  Tag
 • Korean Fluid Machinery Association                                   felvétel folyamatban
 • MTA Áramlás- és Hőtechnikai Bizottság Áramlás- és Hőtechnikai Albizottsági tag
 • Dunaújváros Főiskola tudományos konferencia bizottságának tag.
 • A tudománynapi ülés Anyagtudományi és Gépészeti Szekciójának szervezését és elnöki teendőit látom el. A tudománynapi cikkek lektorálásnak koordinálását végezem. A kiadvány szerkesztőbizottságában is részt veszek.
 • Az OTKA bizottság öt alkalommal felkért pályázatok bírálójának.
 • Minisztériumi fejlesztési pályázatnak két alkalommal voltam felkért bírálója.
 • Kandidátusi értekezés bírálatára két alkalommal kért fel az MTA.
 • Eddig három  habilitációs bizottság tagja voltam.
 • Hazai új szervezet létrehozásában is részt vettem. A gyűjtőkéményekkel kapcsolatos hazai problémák megoldására 1994-ben létrehoztuk a „Kéményjobbítók Országos Szövetségét” (KÉOSZ).
 • A gyűjtőkémények kutatása során több intézmény és szervezet is felkért szakértői tevékenységre.
 • Különböző folyóiratok lektori tevékenységet folyamatosan végzem „Gép” „Mezőgazdasági Technika” „Solar Energy stb. Továbbá rendszeresen végzek bírálói tevékenységet OTKA, NEKIFUT stb. pályázatokban.
 • Az ÉMI külső szakértőjeként működtem 1993-1995 években a kéményekkel kapcsolatos szakterületen.
 • Az Országos Szélenergia Bizottságnak 2000-ben alapító tagja voltam.
 • COST MC tag 2013-tól.